LISTEN TO THE AUDIO VERSION
ENGLISH VERSION FOR TRANSLATION

Dossier The wolf is back
New wolf spotted near Kalmthoutse Heide: shepherd who previously lost 7 sheep is worried

A new wolf has been spotted in Flanders, in the (spacious) neighborhood of the Grenspark Kalmthoutse Heide. This is reported by Natuur en Bos. The wolf can be seen on camera images and an eaten cadaver of a deer was also found. Sheepherder Bert Plasmans is not comfortable about it, he told Radio 2 Antwerp. Last month he lost 7 sheep on a meadow near the Kalmthoutse heide and more than 20 were injured, although that would have been the work of a dog, according to the Agency for Nature and Forest. “But after that first attack there were still incidents and that still raises questions.”
An Verstuyft, Maaike Joris

“We suspect that the wolf has crossed the border from the Netherlands in recent days and thus emerged in the spacious surroundings of the Kalmthoutse Heide”, says Jeroen Denaeghel of Natuur en Bos. “In the Netherlands there have also been some observations in recent weeks. We are now going to see whether the wolf has left DNA on the cadaver, and then we can try to find out which wolf it is and where it comes from.”

The chance is small that you will get the wolf to visit, but we do ask the people in the area to safely house small livestock
Jeroen Denaeghel, Nature and Forest

“We do not yet know whether the wolf is a migrant, or whether he will settle in the region, that remains to be seen. We will keep an eye on it with the camera traps,” says Denaeghel. The region where the wolf has been seen is very spacious. It concerns about 10,000 hectares. “We are not going to reveal the exact locations where it was spotted. We don’t want to attract unwanted visitors.”

“The chance that you will get him a visit is very small, but the people in the region should put their small stock in a stable or behind an electric fence as a precaution.”

The DNA test is still underway. Friday or Monday we would have certainty.
Bert Plasmans, shepherd of the Kalmthout heath

Sheepherder Kalmthoutse Heide is not comfortable now that wolf has been spotted in the area

Denaeghel wants to avoid one misunderstanding. “To be clear: this wolf has nothing to do with the sheep that were killed on the Kalmthoutse Heide in mid-April. That was the work of a dog. The wolf has only been around for a few days.”

Sheepherder, Bert Plasmans, of whom a flock of sheep was attacked at the Kalmthoutse heide last month, has his doubts, he said in “Start Je Dag” on Radio 2 Antwerp: “After that first attack there were a number of incidents. raises questions for us or makes us doubt whether it really was a dog. The Institute for Nature and Forest Research is still working on DNA research.

And that shouldn’t take too long. “The last thing I heard is that we would be certain on Friday or Monday.”

Dossier De wolf is terug
Nieuwe wolf gespot in buurt van Kalmthoutse Heide: schaapherder die eerder 7 schapen verloor is ongerust

Er is een nieuwe wolf gespot in Vlaanderen, in de (ruime) buurt van het Grenspark Kalmthoutse Heide. Dat meldt Natuur en Bos. De wolf is te zien op camerabeelden en er werd ook een aangevreten kadaver van een ree gevonden. Schaapherder Bert Plasmans is er niet gerust in, vertelde hij aan Radio 2 Antwerpen. Vorige maand verloor hij op een weide bij de Kalmthoutse heide 7 schapen en raakten er meer dan 20 gewond, hoewel dat het werk zou geweest zijn van een hond volgens het Agentschap Natuur en Bos. “Maar na die eerste aanval zijn er nog incidenten geweest en dat doet toch vragen rijzen.”
An Verstuyft, Maaike Joris

“We vermoeden dat de wolf de voorbije dagen vanuit Nederland de grens is overgestoken en zo in de ruime omgeving van de Kalmthoutse Heide is opgedoken”, zegt Jeroen Denaeghel van Natuur en Bos. “In Nederland waren de voorbije weken ook al enkele waarnemingen. We gaan nu kijken of de wolf DNA heeft achtergelaten op het kadaver, en dan kunnen we proberen te achterhalen om welke wolf het gaat en waar hij vandaan komt.”

De kans is klein dat je de wolf op bezoek krijgt, maar we vragen de mensen in de omgeving wel om kleinvee veilig onder te brengen
Jeroen Denaeghel, Natuur en Bos

“We weten nog niet of de wolf een doortrekker is, of dat hij zich zal vestigen in de regio, dat wordt afwachten. We houden het in de gaten met de cameravallen”, zegt Denaeghel. De regio waar de wolf is gezien, is erg ruim. Het gaat om zo’n 10.000 hectare. “We gaan de exacte locaties waar hij gespot is niet prijsgeven. We willen geen ongewenste bezoekers lokken.”

“De kans dat je hem op bezoek krijgt, is erg klein, maar de mensen in de regio kunnen hun kleinvee uit voorzorg best in een stal zetten of achter een elektrische omheining.”

Het DNA-onderzoek is nog bezig. Vrijdag of maandag zouden we zekerheid hebben.
Bert Plasmans, schaapherder Kalmthoutse heide

Schapenherder Kalmthoutse Heide niet gerust nu wolf in de buurt gespot is

Denaeghel wil alvast één misverstand vermijden. “Voor alle duidelijkheid: deze wolf heeft niets te maken met de schapen die half april gedood werden op de Kalmthoutse Heide. Dat was het werk van een hond. De wolf is nog maar enkele dagen in de buurt aanwezig.”

Schaapherder, Bert Plasmans, van wie vorige maand een kudde schapen werd aangevallen bij de Kalmthoutse heide, heeft toch zijn twijfels vertelde hij in “Start Je Dag” op Radio 2 Antwerpen: “Na die eerste aanval zijn er nog een aantal incidenten geweest. Dat doet bij ons toch vragen rijzen of doet ons toch twijfelen of het wel echt een hond is geweest. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek is nog altijd bezig met DNA-onderzoek. Dat zou uitsluitsel moeten geven.”

En dat zou niet al te lang meer mogen duren. “Het laatste wat ik hoorde, is dat we vrijdag of maandag zekerheid zouden hebben.”

via Nieuwe wolf gespot in buurt van Kalmthoutse Heide: schaapherder die eerder 7 schapen verloor is ongerust | NWSvia