Estonia – Eesti

Estonia / Latvia / Lithuania / Belarus / Ukraine / Moldova / Russia

Gray Wolf (Canis lupus)
Eurasion Wolf (Canis lupus lupus)
hunt

Population Statistics [approximate 100-200?]
rahvastikustatistika

Legal Status; Game species.
õiguslik staatus

Resources
ressursid
Keskkonnaministeerium
Republic of Estonia Ministry of Environment
Soomaa: Wilderness experience in Estonia
Eesti Maaülikool
Keskkonnaagentuur

Organizations
organisatsioonid
Eestimaa Looduse Fond
LOOMUS

News Resources & Publications
uudised ressursse ja väljaanded
ERR News Estonia Public Broadcasting (Tallinn, Estonia)
lemmik.postimees

LATEST ESTONIAN NEWS
viimased uudised

eecolor

Save