Lithuania – Lietuva

Estonia / Latvia / Lithuania / Belarus / Ukraine / Moldova / Russia

Gray Wolf (Canis lupus)
Eurasion Wolf (Canis lupus lupus)
vilkas

Population Statistics  [200-300?, probably exaggerated]
gyventojų statistika

Legal Status; Some protection but hunted heavily, legally and illegally.
legalus statusas

Resources
ištekliai
Aplinkos ministerija

Organizations
organizacijos
Gamtos apsaugos asociacija „Baltijos vilkas
Lithuanian fund for nature – Wolf

News Resources & Publications
Naujienos ištekliai ir leidiniai
Bernardinai.lt
Grynas.lt – Delfi

LATEST LITHUANIAN NEWS
Naujausia naujienos

ltcolor