Slovakia – Slovenská Republika

Albania / Austria / Belgium / Bosnia and HerzegovinaBulgaria / Croatia / Czech Republic / Finland / France / Germany / Greece / Hungary / Italy / Macedonia / Netherlands / Norway / Poland / Portugal / Romania / Serbia and Montenegro / Slovakia / Slovenia / Spain / Sweden / Switzerland / United Kingdom / Greenland

Gray Wolf (Canis lupus)
Eurasion Wolf (Canis lupus lupus)
vlk

Population Statistics [
Populačnej štatistiky

Legal Status; Protected with exceptions.
Právne Postavenie

Resources
Zdroje
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Ministry of Agriculture and Rural Development

Organizations
Organizácie
Carpathian Wildlife Society (Zvolen, Slovakia)
The Slovak Wildlife Society: SlovakWildlife.org
Lesoochranárske zoskupenie VLK (Tulčík)

News Resources & Publications
Správy zdroje a publikácie

polovnictvo.pluska (Slovakia)
dennikn (Slovakia)
zurnal.pravda

LATEST SLOVAK NEWS
posledné novinky
LATEST EUROPEAN NEWS

skcolor

Save

Save