LISTEN TO THE AUDIO VERSION
ENGLISH VERSION FOR TRANSLATION

Wolves attracted, hunting

Since last week, news of wolf-slaughtered animals has begun to swim. According to the data of Friday morning, wolves slaughtered 4 sheep and 1 heifer in Biržai district. Probably, the gray goats were torn by two goats as well, although it is still doubtful if this is not dog work.

Frightened sheep broke the enclosure

Sheep fell victim to wolves in the pasture of Dvargaliai village, Pačeriaukštė eldership. Milišiūnai, a sheep farmer, found fine wool cut from three beasts last Monday morning.

According to Kristina Milišiūnienė, their farm experienced the last wolf attacks maybe two or three years ago. Now the attacks have resumed. Young lambs and adult sheep grazed in the enclosure near the farm buildings. The wolves slaughtered three adult animals.
There are no Podhale shepherd dogs on the Milišiūnai farm. According to K. Milišiūnienė, sheep are kept in separate pens in separate pastures, therefore more than one shepherd dog would be needed.
The pasture where the wolf-slaughtered sheep were kept was fenced with an electric grid.
“It was probably the case that the wolves walked around the enclosure until the frightened sheep broke through the enclosure and escaped,” said the farm owner. Torn sheep were found behind the pasture, and three poles of the electrical network guarding the pasture were broken.
“Since the wolves have found their way to our sheep farm again, we have to turn our heads to how to protect the animals. At the beginning, maybe we will try to hang the bulbs and at least intimidate the wolves, ”said K. Milišiūnienė, a farmer who was interviewed on” Rytų east “on Thursday.

Compensation must be sought immediately

On Sunday, July 19, a lamb born a month ago was slaughtered in Širvėna eldership.
The news of the slaughter of a 9-month-old heifer shows that the wolves also targeted larger animals. She was torn by the beast in Papilis eldership.

There was also knowledge about two goats torn in the village of Pabiržė eldership. Their mistress still questioned whether it was not dog work, but warned the surrounding population to keep the animals.
Residents of the district must first contact a veterinary specialist and elderships for compensation for animals torn by wolves and damage caused.
“This must be done immediately, not in a few days,” emphasizes Nerijus Kučinskas, a specialist of the municipality’s Agriculture Department. The said department handles and transmits to the Ministry of Environmental Protection the documents necessary for compensation for damage. The damage caused by wolves is compensated by the funds of the Ministry.

From the town, the wolves defended by car

“Sometimes when joining the European Union, a document was not signed that Lithuania becomes a wolf storage reserve?” – the district farmer, who has suffered from wolves more than once, joked bitterly.
In fact, there is no doubt that wolves are becoming more and more arrogant and brave. This is evidenced by an event that took place in Medeikiai maybe two weeks ago.
A Medeikian living in the center of the town and hearing an unusually loud barking of dogs during his sleep at night fell silent. According to her, the dogs were just torn. The roar of the animals was soon heard. It spread from that side of town where the wolves had already slaughtered the animals. Now the heifers were grazing there.

The woman dancing from the bed and sitting in the car drove to the pasture. The screaming of the animals woke up not only her one. Another resident of Medeikiai also tried to scare the wolves with the car signal and lights. When he first arrived, he saw beasts running down the shore illuminated by the car’s stream of light.
“We decided to watch and keep the animals. There is no other way out, “said Medeikiškė yesterday. According to her, the pasture targeted by the wolves is no more than 100 meters from the dwellings.

Photo ASTRAKHAN REGION, RUSSIA – SEPTEMBER 20, 2019: A wolf at the Stepnoi Nature Reserve in Liman District of Russia’s Astrakhan Region. The Stepnoi Nature Reserve was created in 2000 specially for saiga antelopes; it covers an area of 109.4 thousand hectares. Dmitry Rogulin/TASS

Nuo praėjusios savaitės ėmė plaukti žinios apie vilkų papjautus gyvulius. Penktadienio ryto duomenimis, Biržų rajone vilkai papjovė 4 avis, 1 telyčaitę. Ko gero, pilkiai sudraskė ir du ožiukus, nors dar abejojama, ar tai ne šunų darbas.

Išgąsdintos avys išlaužė aptvarą

Vilkų aukomis tapo avys Pačeriaukštės seniūnijos Dvargalių kaimo ganykloje. Tris žvėrių papjautas švelniavilnes praėjusio pirmadienio rytą rado avis auginantys Milišiūnai.

Pasak Kristinos Milišiūnienės, paskutines vilkų atakas jų ūkis patyręs gal prieš dvejus ar trejus metus. Dabar atakos atsinaujino. Netoli ūkio pastatų esančiame aptvare ganėsi jauni avinukai ir suaugusios avys. Vilkai papjovė tris suaugusius gyvulius.
Milišiūnų ūkyje Podhalės aviganių šunų nėra. Pasak K. Milišiūnienės, avys atskirose ganyklose laikomos nedideliuose aptvaruose, todėl reikėtų ne vieno aviganio šuns.
Ganykla, kurioje laikytos vilkų papjautos avys, buvo aptverta elektriniu tinklu.
„Ko gero, buvo taip, kad vilkai apie aptvarą ėjo tol, kol išgąsdintos avys išlaužė aptvarą ir iš jo išbėgo“, – pasakojo ūkio savininkė. Sudraskytos avys rastos už ganyklos, buvo išlaužti trys ganyklą saugojusio elektrinio tinklo kuoliukai.
„Kadangi vilkai jau vėl rado kelią į mūsų avių ūkį, tenka sukti galvą, kaip saugoti gyvulius. Pradžioje gal bandysime lemputes kabinti ir bent jau taip vilkus gąsdint“, – kalbėjo ketvirtadienį „Šiaurės rytų“ kalbinta ūkininkė K. Milišiūnienė.

Dėl nuostolių kompensavimo būtina kreiptis nedelsiant

Liepos 19 dieną, sekmadienį, Širvėnos seniūnijoje papjautas prieš mėnesį gimęs avinukas.
Kad vilkai nusitaikė ir į stambesnius gyvulius, rodo žinia apie papjautą 9 mėnesių telyčaitę. Ją žvėrys sudraskė Papilio seniūnijoje.

Buvo žinių ir apie Pabiržės seniūnijos kaime sudraskytus du ožiukus. Jų šeimininkė dar suabejojo, ar tai ne šunų darbas, tačiau aplinkinius gyventojus perspėjo, kad saugotų gyvulius.
Dėl vilkų sudraskytų gyvulių ir padarytos žalos kompensavimo rajono gyventojai pirmiausiai turi kreiptis į veterinarijos specialistą ir seniūnijas.
„Tą privalu padaryti nedelsiant, o ne po kelių dienų“,- akcentuoja savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistas Nerijus Kučinskas. Minėtas skyrius tvarko ir Aplinkos apsaugos ministerijai perduoda žalos kompensavimui būtinus dokumentus. Vilkų padaryta žala kompensuojama ministerijos fondų lėšomis.

Iš miestelio vilkus ginė automobiliais

„Ar kartais stojant į Europos Sąjungą nepasirašytas dokumentas, kad Lietuva tampa vilkų saugojimo rezervatu?“- karčiai juokavo ne sykį nuo vilkų kentėjęs rajono ūkininkas.
Iš tikro jau neabejojama, kad vilkai tampa vis įžūlesni ir drąsesni. Tą liudija nutikimas, vykęs Medeikiuose gal prieš dvi savaites.
Miestelio centre gyvenanti ir naktį per miegus neįprastai garsų šunų lojimą išgirdusi medeikietė sukluso. Anot jos, šunys tiesiog draskėsi. Netrukus pasigirdo gyvulių maurojimas. Jis sklido iš tos miestelio pusės, kurioje vilkai jau yra išpjovę gyvulius. Dabar ten ganėsi telyčaitės.

Iš lovos šokusi ir į automobilį sėdusi moteris važiavo į ganyklos pusę. Gyvulių bliovimas pažadino ne tik ją vieną. Automobilio signalu ir šviesomis vilkus baidyti stengėsi ir kitas Medeikių gyventojas. Atvažiavęs pirmas jis matė automobilio šviesos srauto apšviestus pakrūme bėgančius žvėris.
„Nutarėme budėti ir saugoti gyvulius. Kitos išeities nėra“, – sakė vakar medeikiškė. Anot jos, ganykla, į kurią nusitaikė vilkai, yra ne daugiau kaip 100 metrų nuo gyvenamųjų namų.

via Vilkai patrauke, medziokle | Valstietis.lt

READ MORE WOLF AND WILDLIFE NEWS FROM LITHUANIA