Andrej in Aleš Sedmak sta že pred leti ugotovila, da so tornjaki zelo dobri pastirski psi, če jih pravilno vzgojiš. To so spoznali tudi na Zavodu za gozdove Slovenije, ki bo rejcem drobnice financiral dve tretjini stroškov ob nakupu tornjaka.

Source: Pastirski psi: Odkar imajo tornjake, je čreda ovac neokrnjena | Dnevnik