LISTEN TO THE AUDIO VERSION

 

Projekt se ukvarja z ohranjanjem populacij velikih zveri – medveda, risa in volka na področju severnih Dinaridov, na mejnem območju med Hrvaško in Slovenijo. Posebna pozornost je namenjena zmanjševanju tveganj, ki ogrožajo velike zveri, preko informiranja, usposabljanja in z drugih aktivnosti.

Vodilni partner Carnivore Dinarice je Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, partnerja na slovenski strani sta še Zavod za gozdove Slovenije, Občina Pivka, na strani Hrvaške pa Javni zavod Nacionalni park Risnjak, Veterinarska fakulteta Univerze v Zagrebu, WWF Adria, občina Vrbovsko ter Primorsko-goranska županija. Pridruženi partnerji so še Zavod RS za varstvo narave, Hrvaška agencija za okolje in naravo ter NINA Norveški inštitut za raziskovanje narave.
via Zakaj je Martinova ovratnica prenehala oddajati signal? | Žurnal24