LISTEN TO THE AUDIO VERSION

Kljub temu obstajajo določene, sicer izjemno redke okoliščine, v katerih pa bi tudi volk lahko postal nevaren za človeka. Glavni razlog za to je steklina. Podobno kot druge živali in ljudje tudi volkovi, ki so oboleli za steklino, spremenijo svoje vedenje in postanejo agresivni do vseh drugih bitij.

Steklina pri volkovih v Sloveniji sicer do zdaj še ni bil odkrita. Druga možnost nevarnosti so križanci med psi in volkovi. Križanci v primerjavi z volkovi pogosto nimajo prirojenega strahu pred ljudmi in zato večkrat prihajajo v stik s človekom. Za večino tistih nekaj znanih primerov, ko je volk napadel človeka in so o tem poročali iz tujine, je bila kriva steklina ali pa križanci s psi.
via Je volk nevaren človeku ali človek volku?