LISTEN TO THE AUDIO VERSION

»Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih« je polno ime projekta, ki bo uradno zaživel 1. septembra 2018 in se bo izvajal 30 mesecev, do konca februarja 2021. Projekt, v katerem je vodilni partner Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, se bo pričel 1. septembra 2018 in zaključil konec februarja 2021. Finančno ga je z 2.347.340,64 € podprl program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Source: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Projekt Carnivora Dinarica omogoča čezmejno sodelovanje za dolgoročno ohranjanje velikih zveri