Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Projekt Carnivora Dinarica omogoča čezmejno sodelovanje za dolgoročno ohranjanje velikih zveri

»Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih« je polno ime projekta, ki bo uradno zaživel 1. septembra 2018 in se bo izvajal 30 mesecev, do konca februarja 2021. Projekt, v katerem je vodilni partner Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, se bo pričel 1. septembra 2018 in zaključil konec februarja 2021. Finančno ga je z 2.347.340,64 € podprl program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Source: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Projekt Carnivora Dinarica omogoča čezmejno sodelovanje za dolgoročno ohranjanje velikih zveri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s