LISTEN TO THE AUDIO VERSION
ENGLISH VERSION FOR TRANSLATION

Biotechnical Faculty, University of Ljubljana: The Carnivora Dinarica project enables cross-border cooperation for the long-term conservation of large carnivores “Cross-border cooperation and ecosystem services for long-term conservation of large carnivore populations in the northern Dinarides” is the full name of the project, which will be officially launched on September 1, 2018 and will run for 30 months, until the end of February 2021. University of Ljubljana, will begin on September 1, 2018 and end at the end of February 2021. It was financially supported by the Interreg VA Slovenia-Croatia cooperation program with € 2,347,340.64.

»Čezmejno sodelovanje in ekosistemske storitve za dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih Dinaridih« je polno ime projekta, ki bo uradno zaživel 1. septembra 2018 in se bo izvajal 30 mesecev, do konca februarja 2021. Projekt, v katerem je vodilni partner Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, se bo pričel 1. septembra 2018 in zaključil konec februarja 2021. Finančno ga je z 2.347.340,64 € podprl program sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška.

Source: Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Projekt Carnivora Dinarica omogoča čezmejno sodelovanje za dolgoročno ohranjanje velikih zveri